Katalog knih

A

 1. AMORTH Gabriele: Exorcista vypráví
 2. AUGUSTYN Josef: Být otcem
 3. ARTERBURM Stephen, BURNS Jim: Drogy klepou na dveře
 4. ALEŠ Mikuláš: Špalíček
 5. ASSAYAS Michka: Bono o Bonovi
 6. AUGUSTIN sv., Miluj a dělej co chceš

 

B

 1. BACHLOVÁ Sonja: Příběhy nejen pro nemocné
 2. BOSCO Teresio: Don Bosko
 3. BUKOVSKÁ Irena: Šimon v říši filozofů
 4. BAR J. Š.: Holoubek

C

 1. CANTALAMESSA Raniero: Eucharistie – naše posvěcení
 2. CERINI Marisa: Bůh – Láska
 3. Cestami křesťanské politiky
 4. CALLI Richard: Zachránit Jeffreyho
 5. CAMPBELL James: Jak rozvíjet nadání vašich dětí

Č

 1. ČAPEK Karel: Rozhovory s TGM

D

 1. Durych Jaroslav: Cesta svatého Vojtěcha
 2. DURYCH J.: Služebníci neužiteční III
 3. Durych J. :Služebníci neužiteční IV.
 4. DALMASES Candido: Otec a Magister
 5. DOLISTA Josef: Perspektivy naděje
 6. DZIWISZ Stanislav: Život s Karolem

E

 1. ENGER George: Jak přivádět děti ke Kristu
 2. EXUPERY Antone de Saint: Malý princ
 3. ESTERKA Petr: Rozhodni se pro risk
 4. ELLIOTTOVÁ Michelle: Jak ochránit

F

 1. FERRERO Bruno: živá voda pro duši
 2. FERRERO Bruno: Paprsek slunce pro duši
 3. FERRERO Bruno: Vánoční příběhy pro potěchu duše
 4. FROSSARD Andre: Portrét Jana Pavla II.
 5. FELICI I.: Fatima
 6. FROLEC Václav a kol.: Vánoce v české kultuře
 7. FELDMANN Christian: Sny začínají žít

G

 1. GRUN Anselm: Duchovní terapie a křestanská tradice
 2. Prof. Dr. Gonzaga da Fonseca: Fatima
 3. GAUCHER Guy: Životopis Terezie z Lisieux
 4. GUSLACESON D. : V Kubánském zajetí
 5. GRUN Anselm: Každý má svého anděla
 6. GRUN Anselm: Exercicie pro všední den
 7. GRUN Anselm:  Myšlenky na každý den
 8. GREENE Graham: Moc a sláva
 9. GROLL CH., SEHRBROCK: Jak vyzrát na školu
 10. GRYGAR Jiří: Svět vědy a víry
 11. GURRENTZ Sheryl: Maminkou spokojeně a beze stresu

H

 1. HALÍK Tomáš: Noc zpovědníka
 2. HAYS Edward: Hala duchovní dobrodružství
 3. Hechtová Anseliese: Přístupy k bibli
 4. HOLKOVÁ Marie: Tvář plná světla
 5. HOLKOVA Marie: Čao Niku
 6. HILLARY Petr DINGLE Graeme: Napříč střechou světa
 7. HAVEL Václac: Do různych stran
 8. HOFMANOVÁ: Zpěvačci od sv. Kříže
 9. HŰNERMANN Vilém: Syn brusiče nož
 10. HŰNERMANN Wilhelm: Farář světa
 11. HEINZMANN Josef: Nepokoj lásky
 12. HERRIOT James: Zvěrolékař mezi nebem a zemi

CH

 1. CHESTERTON Keith: Ortodoxie
 2. CHESTERTON G. K.: Pochybnosti otce Browna

J

 1. JAZAIRIOVÁ Pavla: V Jižní Indii
 2. JAZAIRIOVÁ PAVLA: Izrael a Palestina, Palestina a Izrael
 3. JOHNSTON William: Hledání nové spirituality
 4. JANŠTA Josef: Evička
 5. JANŠTA Josef: Pohádky bratra Pavla
 6. JANILA Josef: Růženec

K

 1. KARÁSEK Sváťa: Víno tvé výborné
 2. KOLBE Maria: Svatý Maxmilián
 3. KADLEC: Svatý Prokop
 4. Kubler – Rossová Elisabeth: Hovory s umírajícími
 5. Katolický katechismus, Život z víry
 6. KUBÍČEK Ladislav: Vůle boží, zbožná fráze
 7. KUBÍČEK Ladislav: Život – největší umělecké dílo
 8. KUBÍČEK Ladislav: O svobodě
 9. Koláček Josef: Martin Středa
 10. KORN R.: Pokoj pouštních otců
 11. KUBÍČEK Ladislav: O svobodě
 12. KARAFIÁT Jan: Broučci
 13. KYSILKOVÁ Jitka: Danielka
 14. KYSILKOVÁ Jitka: Danielka na prázdninách u babičky
 15. KODET Vojtěch: Učednictví
 16. KLEMENI Václav: Dopisy z Koreje
 17. KEMPINSKÝ Tomáš: Čtyři knihy o následování Krista
 18. KÁROVÁ Věra: Brzy budu počtárem
 19. KŘIVOHLAVÝ Jaro: Není radost jako radost
 20. KAPLAN A.,BARTůNĚK D., NEUMAN J.: Skáčeme, běháme a hrajeme si
 21. KAŠPÁRKOVÁ Marcela: Deset vyznání

L

 1. LIŠKA Ondřej: Církev v podzemí a společenství koinótes
 2. LJUBČIČ Petar: Volání královny Míru
 3. C. S. LEWIS: K jádru křestanství
 4. LUBICHOVÁ Chiara: Kde jsou dva nebo tři...
 5. LUBICHOVÁ Chiara: Hierarchie
 6. LUBICHOVÁ Chiara: Výkřik
 7. LUBICHOVÁ Chiara: Slovo života
 8. LUBICHOVA Chiara: Proč jsi mě opustil?
 9. LUBRANO Pasquele: Láska je ako svetlo – Vincenzov príbeh
 10. LEWIS C. S.: Čtyři lásky
 11. LUSTIGER Jean Marie: Eucharistie
 12. LUKEŠ František: Mám tolik práce že si jdu raději lehnout
 13. LUKAVSKÁ Klára: Rozhovory s dědečkem
 14. LIZNA František: Vstávam a pokračuji v cestě
 15. LENAN Kevin: Sourozenecké konstelace
 16. LORENZO Maria: Matka Tereza – zář lásky
 17. LARISCH Jan: Vytrvali ve zkouškách
 18. LECHLEITNER Norbert: Vitamíny pro duši

M

 1. MAHLER Zdeněk: Katedrála
 2. MARROU Henri: Svatý Augustin
 3. MARSHALL Bruce: Plná slávy
 4. MEISNER Joachim: Být takovým jak bůh mně chtěl mít, úvahy o Panně Marii
 5. MERELL Jan: Setkání s Ježišem
 6. MÍČEK Jiří: Veterání v bitvách o duše 2
 7. MIKULÁŠEK Jiří: Sejdeme se v nebi: Životní příběh mladého kněze Jana Buly
 8. Matka Tereza – myšlenky na každý den
 9. Matka Tereza: Myšlenky na každý den
 10. MASARYK T.G.
 11. MAZALOVÁ Josefa Anna: Světlo v stínu
 12. MALÝ Václav: K hledání pravdy patrí pokora
 13. MATEJČEK Zděnek: Rodiče a děti
 14. MICKIEWICZ: QUO VADIS
 15. MEYER Peter: Navždy Provence!
 16. MARVAN Jaroslav: Nejen o sobě
 17. MACGREGOR Cynthia: Zábavné činnosti pro celou rodinu

N

 1. NĚMCOVÁ Božena: Karla
 2. NEUŽIL František: Prsten

O

P

 1. POLC Václav: Světice Anežka Přemyslovna
 2. PESCH Jacques: Za pět hodin uvidím Ježíše
 3. POWELL John: Láska bez podmínek
 4. PETRICKIJ Willy: Světlo v pralese
 5. PRESS, František: Civilizace lásky

R

 1. RATZINGER Joseph, Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský
 2. RATZINGER Joseph: O víře dnes
 3. RENČ Václav: Popelka Nazaretská
 4. ROTH Joseph: Job
 5. ROUGIER ROGER: Rozvíjime logické myšlení

Ř

 1. ŘíHA: Svatý Norbert

S

 1. Sekty a nová náboženská hnutí
 2. STÝBLOVÁ Valja: Mne soudila noc skalpel, prosím
 3. STÝBLOVÁ: Zlaté rybky
 4. SCHAUBEROVÁ, SCHINDLER, ŠPINKOVÁ: Velká kniha o svatých
 5. SCHERER Alice: Ženy v Bibli
 6.  SHARMA R.S.: Mních který prodal své ferrari
 7. SCHILLEBECK E.: Lidé jako Boží příběhy
 8. SCHIÉLÉ Robert: Don Bosco
 9. SCHMIERER Don: Řešení existuje
 10. SCHULZ Karel: Kamen a bolest
 11. SCHWEITZER Albert: Z mého života a díla
 12. SKALICKÝ Karel: Radost a naděje
 13. SEYDEWITZOVÁ R.: Kdyby Madona mohla mluvit
 14. SVATOŠOVÁ, M.: Na minutu s Ladislavem Kubíčkem 3
 15. SVATOŠOVÁ, M.:Na minutu s Ladislavem Kubíčkem 7
 16. SVATOŠOVÁ, M.: Až k prolití krve
 17. SEIPOLT Adalbert: Dvanáct v síti

Š

 1. ŠPIDLÍK Tomáš: Znáš ducha svého?
 2. ŠPIDLÍK Tomáš: Duše poutníka
 3. ŠIKULA Petr: Když nevíš, tak se zeptej 
 4. ŠIKULA Petr: Už víš
 5. ŠKARVADA Jaroslav: Svedl jsi mě, Hospodine
 6. ŠAFRÁNEK Jiří: Kolo pro děti i jejich rodiče
 7. ŠEDÝ Rudolf: Paměti pana vikáře Šedého
 8. ŠMÍD Jan: Tenkrát v Americe

T

 1. TORKINGTON David: Poustevník
 2. TORKINGTON David: Mystik

U

 1. UNDSETOVÁ Sigrid: Šťastné dny

V

 1. VÁŇOVÁ Magda: Kukačí mládě
 2. VELLA Elias: Duch svatý – pramen života
 3. VELLA Elias: Zakotvit svůj život v Bohu
 4. Vojtěch od sv. Hedviky, O.C.D.: Vcházím v nepoznané
 5. VAŠKO Václav: Neumlčená I
 6. Vlídná povzbuzení na každý den
 7. Vlastivěda moravská, Novoměstský okres I., II.
 8. VRBOVÁ Alena: V erbu lvice, Kronika o pani Zdislavě
 9. VAYNE Francois: Rozjímaní s Bernadetou
 10. VORAGINE Jakub: Legenda Aurea

W

 1. WALTARI Mika: Jeho království – jedenáct listů Marca Manilia Mezentiana z jara r XXX po Kr
 2. WERFEL Franz: Čtyřicet dnů
 3. WERFEL Franc: Zpronevěřené nebe
 4. WERFEL Franc: Píseň o Bernardette
 5. WILDE Oscar: Obraz Doriana Graye
 6. WIESEL Elie: Zlo a exil
 7. WRÓBEL Jozef: Apoštol a mystic
 8. WEYER Robert: Moudrost starého Irska

Y

 1. YOUNG Paul: Chatrč

Z

 1. Zulehner M. Paul: Církev: Přístřeší duše
 2. Zeyer Julius: Záhrada maránská
 3. ZUBER Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století
 4. ZIELINSKI Jerzy: Duchovní boj

Ž

Neroztříděné:

 1. Vzpomínky na Editu Steinovou
 2. Jan XXIII.
 3. Být pro druhého
 4. Medžugorie II
 5. Jan Pavel II. Prekročit prah naděje
 6. O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou
 7. Znáš Krista
 8. Hrdinství pro každý den II.
 9. Na minutu s Benediktem XVI.
 10. O Božím vedení s Karlem Herbestem
 11. Růst v modlitbě/ Cesta k obrácení
 12. Ježiš a tvoje tělo
 13. Otec Jeroným: Protože navždy trvá dlhou...
 14. O pravé pobožnosti k Panně Marii
 15. K čemu je cirkvi papež
 16. Terezie z Lisieux: Autobiografické spisy
 17. Velká mše
 18. Kníže Václav
 19. Brněnská diecéze (1777-2007)
 20. Obrazový atlas dejin křestanství
 21. Rok se svatými
 22. Kronika, Zubří zěme
 23. Biblické příbehy
 24. To chce jen klid, zhluboka dýchat
 25. Má vlast
 26. Velké jubileum s ojtěchem Kodetem
 27. Útek sestry Cecilie: výběr z vyprávění sestry Cecilie zaznamenaného v roce 1954
 28. Svatá Kateřina Sienská
 29. Bible pro batolata
 30. Vypráví dětem
 31. Slepičí polévka pro křestanskou duši
 32. Oblíbené židovské anekdoty
 33. Poznání za milion
 34. Dětem na dobrou noc
 35. Kniha psychoterapie III.
 36. Pozvíjíme sebedůveru dětí
 37. Proč jsou šťastné deti šťastné
 38. Jak vyprávět příbehy
 39. Jedna žába, druhá žába
 40. Moje první bible
 41. Uzdravění
 42. Evangelium podle Dickense
 43. Jakou mám náladu?
 44. Tajemnství spásy, pobožnost sv. Brigity
 45. Slovník biblické teologie
 46. Jako bychom dnes zemřít měli
 47. Domingo
 48. Velké jubileum s Vojtěchem Kodetem
 49. Štěpán kardinál Trochta
 50. Katechetika
 51. Matka Tereza: Nové město
 52. Člověk a zasvěcení
 53. 365 dní s otcem Piem
 54. Kristis znovu ukřižovaný
 55. Co by měl každý vědet o židoství
 56. Otec Pio z Pietrelciny
 57. Matka Tereza: Myšlenky na každý den
 58. Dílo Jiŕího Wolkra
 59. Občan svažuje cestou k lékaři

Kontakt

Knihovnička Farnosti Jimramovska Kostel narození Panny Marie, Jimramov,
592 42 Jimramov, Česko

www.farnostijimramovska.cz
www.zarovka.wz.cz
www.knihovnicka.webnode.cz/
jarosikova@gmail.com