Bazar knih, 2018

V následujícím seznamu jsou tituly, které si můžete zakoupit za symbolickou cenu, nebo vyměnit za knihu jinou až do vyprodání zásob :-). Prodej nebo výměna knih probíhá vždy v neděli po bohoslužbě...

 1. Scheuch, R.: Průvodce apokalypsou
 2. Zeyer, J.: Zahrada mariánská 2x
 3. Marshall, B.: Plná Slávy 2x
 4. Renč, V.: Popelka nazaretská, - prodáno
 5. Magnificat, Sborník křesťanských písní
 6. Dobracyznski, J.: Listy Nikodémovy - prodáno
 7. Ferrero, B.: Vánoční příběhy pro potěchu duše 2x
 8. Ferrero, B.: Živá voda pro duši 2x
 9. Ferrero, B.: Paprsek slunce pro duši  - prodáno
 10. Hofmannová, E., H.: Zpěváčci od sv. Kříže
 11. Život v Kristu. Katechismus pro dospělé
 12. Simajchl, L.: Vzpomínky….  - prodáno
 13. Sac, W.,J.: Svatý Vincenc Pallotti apoštol a mystik
 14. Meisner, J.: Úvahy o Panně Marii, být takovým, jak bůh mne chtěl mít 2x
 15. Neradová, K.: Cesty člověka k naději a smíření
 16. Werfel, F.: Jeremiáš I.,II.
 17. Špidlík, T.: Ve službě slova 4x
 18. Špidlík, T.: Duše poutníka
 19. Malinski, M.: Celý tvůj 2x
 20. Schielé, R.: Don Bosco
 21. Polc, J.: Světice Anežka Přemyslovna, - rezervováno
 22. Šikula Petr.: Už víš?
 23. Šikula, P.: Když nevíš, tak se zeptej
 24. Feldmann, Ch.: Sny začínají žít, velcí křesťané našeho století
 25. Beránek, J.: Václav Malý. K hledání pravdy patří pokora
 26. Ziescheová, M., C.: Dokonalá svoboda
 27. Fonseca, G.: Fatima. Maria hovoří k světu
 28. Marrou, H.: Súl země, Svatý Augustin
 29. Svatošová, M.: Až k prolití krve 3x
 30. Grůn, A.: Myšlenky na každý den - prodáno

Kontakt

Knihovnička Farnosti Jimramovska Kostel narození Panny Marie, Jimramov,
592 42 Jimramov, Česko

www.farnostijimramovska.cz
www.zarovka.wz.cz
www.knihovnicka.webnode.cz/
jarosikova@gmail.com