Kniha naša každodenná

20.03.2016 10:20

Počas mojej vyše ročnej skúsenosti vo farnej knižnici v Jimramove som, okrem každonedeľňajšieho čakania  na čitateľov, zažila dve vianočné predajné akcie, ktoré sa tešia Vášmu vačšiemu záujmu, pri ktorých sme okrem množstva kníh predaných do Vašich domovov, získali aj zaujímavé tituly do našej knižnice.

Pre priaznivcov a fanúšikov súčasného pápeža Františka máme k dispozícii „Bergogliův seznam“ od Nella Scava. Pútavé čítanie plné faktov, spomienok a emócií odkryje prostredie, ktoré pápeža Františka formovalo a viedlo k celoživotným postojom a hodnotám. Druhá kniha od Lin Buttonová „Otec je důležitý“, hľadá paralely narušeného vzťahu k otcom v rodinách a premieta tento obraz na porušené vnímanie Boha a zároveň aj seba.  

Tieto Vianoce nám priniesli ďalšie dve knihy. Jedna je od Vojtecha Kodeta „Prežít nebo prožít mši svatou“ a druhá od nie menej známej českej kresťanskej osobnosti Karla Satoria „Povoláním človek“.  Od Vojtecha Kodeta sa môžeme dozvediet všetko o najsvätejšiej sviatosti o jej histórii, význame a dôležitosti vyplývajúce zo Sv. Písma a z historických zmien. Okrem toho, ako to už z názvu vyplýva, sa táto kniha snaží zasiahnuť aj  naše srdce. Karol Satoria v tomto zámere pokračuje. Vo svojej útlej knihe „Povoláním človek“ zaujímavo, čtivo a zároveň veľmi trefne povzbudzuje ľudí k väčšej láske k Bohu, bližnému, k sebe a hlavne modlitbe, ktorá to všetko prepojuje. Tieto veľké a najdôležitejšie úlohy a povinnosti kresťana, môžu s Božou pomocou, vyformovať každého z nás človek s veľkým Č.

 Nakoniec by som ešte chcela zmieniť, že som si na vianočnom predaji kúpila pápežovu encykliku „Laudato si“. Myslím si, že by táto kniha nemala sedieť doma, ale mala by zasiahnuť, čo najviac ľudí a sŕdc, preto ju ponúkam do kolobehu v knižnici. K tejto encyklike na rádiu Proglas práve prebieha zaujímavý diskusný seriál v pondelok od 22.hod a v repríze vo štvrtok od 16.hod, kde sa z tejto knihy číta a odborníci sa k jednotlivým článkom vyjadrujú. Pre tých, ktorí by sa chceli začítať hneď, existuje aj internetová verzia.  

Rovnako by som chcela poďakovať dárcom kníh, ktoré našli minulý rok miesto v našej knižnici. V súčasnej dobe máme k dispozícii vyše 500 titulov zo všetkých oblastí. Od beletrie, cestopisov, historických, psychologických a samozrejme duchovných a teologických.  Pracujem na vytvorení úplného abecedného zoznamu kníh. V budúcnosti sa snáď o všetky informácie, novinky a dojmy z čítania, prípadne aj o zaujímavé knihy, budeme môcť podeliť na pripravovanej internetovej stránke. Veľmi rada vás v knižnici uvidím a budem sa snažiť pomôcť ako viem.

Kontakt

Knihovnička Farnosti Jimramovska Kostel narození Panny Marie, Jimramov,
592 42 Jimramov, Česko

www.farnostijimramovska.cz
www.zarovka.wz.cz
www.knihovnicka.webnode.cz/
jarosikova@gmail.com