Elaine Murrayová Stoneová: Maxmilián Kolbe, Světec z Osvětimi

18.03.2018 12:44

Mesiac október je mesiac rúženca, modlitby k Panne Marii. Maxmilián Kolbe sa k Panne Marii tak často modlil, tak veľmi chcel byť s ňou, všetko, čo robil, robil pre ňu. Stal sa Rytierom Nepoškvrnenej, evanjelium dokázal rozširovať vo veľkých rozmeroch, pre veľké množstvo ľudí, do veľkej časti sveta. Stálo ho to zdravie, dokonca ho to priviedlo do koncentračného tábora, ale jeho povolanie rozširovať dobré slovo, modliť sa a pomáhať všetkým bolo pre neho viac ako život. Všetci, ktorí sa s týmto človekom stretli, vedeli, že majú pred sebou svetca. Obohatil život v každodennosti, stal pri zrode veľkých projektov a pomáhal každému až do krajnosti. A Panna Maria stála stále pri ňom.

Prajem Vám aj sebe, aby sme mali dosť sily chovať sa v každej životnej situácii, aj tej najmenšej, tak ako máme napísané v Písme. Aby nás modlitba vždy priviedla na Božiu cestu a aby sme vždy konali, tak ako máme. Čítajme a žime. Milujme blížneho a k tomu nech nám pomáha tento svetec Maxmilián Kolbe.

Kto by sa o ňom chcel dozvedieť viac, v knižnici sa táto malá knižka o tomto veľkom človeku nachádza. Rovanko ako veľa iných inšpiratývnych kníh o svetcoch. Kto hľadá, ten nájde. Len nebuďme pasívni, život plynie.

Nakoniec, aj keď by to malo byť na začiatku, (bez toho by nebola ani táto úvaha), by som chcela poďakovať darcom za ďalšie staro – nové knihy, ktoré budú mať určite čo povedať ďalším čitateľom. Pán Boh zaplať

Elaine Murrayová Stoneová: Maxmilián Kolbe, Světec z Osvětimi. Karmelitánske nakladatelství, 114s.

/Vaša knihovnica Alexandra/

Kontakt

Knihovnička Farnosti Jimramovska Kostel narození Panny Marie, Jimramov,
592 42 Jimramov, Česko

www.farnostijimramovska.cz
www.zarovka.wz.cz
www.knihovnicka.webnode.cz/
jarosikova@gmail.com